Privacybeleid

PRIVACYBELEID - FitKroodle app

 

1. Inleiding

Kroodle wil mensen met behulp van de FitKroodle app helpen om inzicht te krijgen (en te houden) in hun fitheid en daarmee hun indicatieve levensverwachting. Onze app is niet bedoeld ter vervanging van een consult of behandeling van een arts of een andere behandeling. Heb je vragen over je gezondheid of medicijnen, ga dan altijd naar je huisarts of een andere behandelend arts of specialist.

In dit privacybeleid wordt beschreven welke categorieën van persoonsgegevens Kroodle van je verwerkt en voor welke doeleinden wanneer je gebruikt maakt van de FitKroodle app. Daarnaast vertelt dit privacybeleid welke keuzes je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Kroodle respecteert jouw privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we je persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de Gedragscode zijn de toepasselijke regels omtrent bescherming van persoonsgegevens nader uitgewerkt voor banken en verzekeraars, lees hierover meer op www.verbondvanverzekeraars.nl.

Dit privacy beleid van Kroodle kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid kun je altijd raadplegen op onze website. Dit privacy beleid is op 13-4-2017 het laatst gewijzigd. We raden je aan dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

2. Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die Kroodle verzamelt en verwerkt van gebruikers van de FitKroodle app.

3. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Kroodle is een handelsnaam van Kroodle B.V. , gevestigd te Den Haag aan de Jan Kistenstraat 31 (hierna te noemen: ‘Kroodle’) aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor alle dochterbedrijven die werken onder de naam Kroodle. 

Kroodle B.V. is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit privacy beleid vallen. 

4. Uitwisseling van je persoonsgegevens binnen de Kroodle Groep

Als je gebruiker bent van de FitKroodle app, dan wisselen we geen van jouw persoonsgegevens, die wij via de app verzamelen, uit met de andere bedrijven binnen de Kroodle Groep.

5. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen ten behoeve van onze dienstverlening. Hieronder worden deze uitgelegd. 

We geven jouw ingevulde gegevens weer in de vorm van een avatar. Deze avatar laat zien of je man of vrouw bent, of je rookt, of je sport en hoeveel je drinkt. Ook worden wallen getoond aan de hand van je slaapgedrag. Daarnaast past de avatar zich aan jouw ingevulde BMI aan. 

Je avatar kun je een naam geven. Die kun je zelf verzinnen. Je ziet je avatarnaam staan op je dashboard en die kun je weer aanpassen via ‘instellingen’ (wieltje). 

Via de app vragen wij jouw expliciete toestemming om jouw persoonlijke gegevens voor sommige doelen te kunnen verwerken. Deze toestemmingen kun je via de app onder ‘instellingen’ (wieltje) elke moment weer intrekken via het schuifje bij het doel te gebruiken. Lees hoe je je gegevens kunt verwijderen in paragraaf 8 hieronder: verwijderen van je gegevens. 

De gegevens die je hebt ingevuld in de FitKroodle app, zie je terug in je dashboard. Deze kun je in de app wijzigen via ‘Instellingen’ (wieltje).

De doelen zijn:

5.1 De app goed laten functioneren en oplossingen bieden via metingen.

Wat houdt dit doel in? 

Wanneer je onze app gebruikt, verwerken wij je technische gegevens om jou de functionaliteiten van de app te bieden. Met deze gegevens zijn onze app beheerders in staat om de FitKroodle app te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen en de gebruiksvriendelijkheid van de app verbeteren. Om te zorgen dat je de app snel en eenvoudig kunt gebruiken, gebruiken we ook een noodzakelijke en statistische cookie als Google Analytics. Met deze cookie meten wij bijvoorbeeld het aantal pagina’s dat je bezoekt, hoe lang je de app gebruikt en hoe vaak je terugkomt. Kroodle kan dan zien welke onderdelen van de app relevant zijn of niet. Wij kunnen dan aanpassingen doen. De verkregen informatie via de cookie van Google Analytics wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals de bezochte app-pagina's, je klik- en surfgedrag, de duur van je bezoek.

5.2 Inzicht in je fitheid. 

Wat houdt dit doel in? 

We gebruiken je gegevens om jouw fitheid te kunnen bepalen waarmee je inzicht krijgt (en houdt) in je indicatieve levensverwachting. Dit is een momentopname en je kunt je gegevens op ieder moment aanpassen. Aan de hand van de gegevens die je op een willekeurig moment aan Kroodle via de FitKroodle app verstrekt, berekent Kroodle jouw indicatieve levensverwachting en wij maken die voor je inzichtelijk door je een score (Fitscore) te laten zien. Wij geven je indicatieve levensverwachting niet alleen in een score weer. Je ziet in je dashboard ook de indicatieve leeftijd staan die je kunt bereiken. Je kunt op ieder willekeurig moment je fitscore opnieuw berekenen. Je kunt bijvoorbeeld je hartslag steeds opnieuw meten. Je ziet dan meteen in de app of de fitscore gewijzigd is ten opzichte van eerdere meetmomenten. 

We vragen je toestemming voor het verwerken van je gegevens voor dit doel. Als je niet meer wilt dat we jouw gegevens verwerken, dan kun je de gegevens verwijderen door naar Instellingen te gaan (wieltje) en vervolgens op de knop ‘verwijder mijn gegevens’ te klikken. 

Let op: Je verwijdert dan wel al je gegevens en dus ook de gegevens van de andere diensten, waarvoor je toestemming voor verwerking hebt gegeven. 

Hoe berekenen wij jouw Fitscore?

De fitscore stellen wij op de volgende manier vast:

Op basis van je geslacht, leeftijd, BMI-score, land en je rookgedrag kunnen we met behulp van statistieken (sterfterisico-model, AG 2014) een inschatting maken van je levensverwachting. Daarnaast voegt Kroodle hier een factor aan toe: je rusthartslag. Hiermee kunnen we een nog exactere inschatting maken van je levensverwachting. Je rusthartslag is het aantal slagen per minuut als je volledig in rust bent. Een lagere hartslag vergroot de kans op een hogere levensverwachting. 

De achtergrond hiervan is dat mensen met een betere zuurstofopname bij intensieve inspanning, ook wel CardioRespiratory Fitness (CRF) genoemd, een hogere levensverwachting hebben. Een goede indicator van CRF is je rusthartslag. Zo heeft een 50 jarige man met een lage CRF (dus een hoge rusthartslag) een 14 jaar lagere levensverwachting dan iemand met een hoge CRF. 

Door je levensverwachting te vergelijken met mensen zoals jij (met hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en uit hetzelfde land) kunnen we je een score geven. Dit doen we op basis van de statistieken. Een Fitscore hoger dan 50 betekent dat jouw levensverwachting hoger is dan gemiddeld het geval is bij mensen zoals jij. Lager dan 50 betekent dat je levensverwachting lager is. De gemiddelde fitscore zoals getoond op het dashboard is het gemiddelde van alle metingen van jou. 

Welke gegevens verwerken wij om jouw fitheid te kunnen bepalen? 

Geboortemaand en –jaar. 

Toelichting: je leeftijd heeft invloed op je levensverwachting. Uit statistieken blijkt dat mensen steeds ouder worden, dus in het algemeen kan gezegd worden dat hoe later je geboren bent hoe hoger je levensverwachting is.

Geslacht

Toelichting: geslacht heeft invloed op je levensverwachting. Uit statistieken blijkt dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen.

De Body Mass Index (BMI)

BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. Of je een indicatie van ondergewicht hebt, of een normaal gewicht hebt, of overgewicht of obesitas. Overgewicht kan leiden tot ziektes als diabetes, bepaalde vormen van kanker en hart- en vaatziekten en leidt tot een lagere levensverwachting. Bron: https://www.voedingscentrum.nl

Rookgedrag

We verwerken het aantal pakjes rookwaar dat jij per week rookt. Roken heeft een negatief effect op je gezondheid, de kans dat je komt te overlijden is groter. Je bent een roker als je gebruik maakt van nicotine houdende middelen, dus ook nicotinepleisters, dampers en nicotinekauwgom. Pas wanneer je twee jaar lang gestopt bent met het gebruik van nicotine houdende middelen, kun je aangeven dat je gestopt bent. Als je weer begint met roken, moet je dit ook aangeven voor een optimale berekening.

Hartslag

Toelichting: op basis van je geslacht, leeftijd, land en of je rookt, kunnen we met behulp van statistieken een inschatting maken van je levensverwachting. Daarnaast voegt het unieke algoritme van Kroodle hier een nieuwe factor aan toe: je rusthartslag. Hiermee kunnen we een nog exactere inschatting maken van je levensverwachting. Je rusthartslag is het aantal slagen per minuut als je volledig in rust bent. Een lagere hartslag vergroot de kans op een hogere levensverwachting. 

De achtergrond hiervan is dat mensen met een betere zuurstofopname bij intensieve inspanning, ook wel CardioRespiratory Fitness (CRF) genoemd, een hogere levensverwachting hebben. Een goede indicator van CRF is je rusthartslag. Zo heeft een 50 jarige man met een lage CRF (dus een hoge rusthartslag) een 14 jaar lagere levensverwachting dan iemand met een hoge CRF. Bron: Nauman-2011] Nauman J, Janszky I, Vatten LJ, Wisløff U. Temporal changes in resting heart rate and deaths from ischemic heart disease. JAMA. 2011;306(23):2579-87.

Land

De statistieken die wij voor onze berekeningen gebruiken zijn land gebonden. De plek waar je woont, heeft namelijk ook invloed op je levensduur.  

Hoe lang bewaren we je gegevens hiervoor?

We bewaren je gegevens voor dit doel zolang je gebruikt maakt van de FitKroodle app. Zie paragraaf 8 over het verwijderen van je gegevens.

5.3 Jezelf vergelijken met andere gebruikers van de FitKroodle app

Wat houdt dit doel in en welke gegevens verwerken wij? 

We gebruiken jouw Fitscore om aan andere gebruikers te tonen zodat zij zich kunnen vergelijken met jou. Wij verwerken voor dit doel alleen je Fitscore, je geslacht en je leeftijd. De andere gebruikers zullen ook je avatar zien, maar niet de naam van de avatar.  

Hoe lang bewaren we je gegevens hiervoor?

We bewaren je gegevens voor dit doel zolang je gebruikt maakt van de FitKroodle app. Zie over verwijderen van je gegevens paragraaf 8. 

5.4 Jouw keuzes: aanvullende diensten om je inzicht te bieden in je fysieke eigenschappen. 

In de FitKroodle app kun je kiezen voor aanvullende diensten. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om inzicht te krijgen in je alcoholgebruik, fitness activiteiten en slaapgedrag. Je ziet het overzicht in je dashboard. 

Verder kunnen wij, als je dat wilt, informatie geven over speciale deals.

Wij vragen jouw toestemming om je gegevens voor de aanvullende diensten te gebruiken. 

Je kunt je gegevens altijd wijzigen via ‘instellingen’ (wieltje). Je kunt daar je gegevens aanpassen en ze vervolgens terug zien in je dashboard. Je kunt je toestemming per gekozen doel intrekken door naar ‘instellingen’ te gaan en daar het schuifje uit te zetten.

Voor jouw gemak en voor meer informatie tonen wij in het dashboard bij de specifieke dienst links naar andere websites en apps. Deze gelinkte websites en apps hebben eigen privacy voorwaarden en we raden je aan deze te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en ook niet voor het gebruik van de websites en apps. 

We bewaren je gegevens voor de aanvullende diensten zolang je gebruikt maakt van deze dienst. Zie over verwijderen van je gegevens paragraaf 8.

Wanneer je kiest voor de aanvullende diensten dan gebruiken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

5.4.1 Inzicht in je alcoholgebruik

Wat houdt dit doel in en welke gegevens verwerken wij?

Als je ervoor kiest om inzicht te hebben in je alcoholgebruik, verwerken wij jouw gemiddelde gebruik van glazen alcohol per dag. 

Alcoholgebruik van 1 glas per dag heeft positieve en negatieve gezondheidseffecten. Meer alcohol drinken heeft alleen maar negatieve effecten. Vanwege deze effecten geldt het advies geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit advies is hetzelfde voor mannen en vrouwen. Matig alcohol gebruik (minder dan 1,5 glazen) kan de kans op bepaalde ziekten verkleinen. De kans op borstkanker neemt al toe vanaf 1 glas per dag. Alcoholgebruik van meer dan 1,5 glazen per dag zorgt voor hogere gezondheidsrisico’s en leidt daarmee tot een lagere levensverwachting. Bron: hhttps://www.voedingscentrum.nl

5.4.2 Inzicht in je bewegingsactiviteiten

Wat houdt dit doel in en welke gegevens verwerken wij?

Als je ervoor kiest om inzicht te hebben in je bewegingsactiviteiten, verwerken wij het aantal uren dat je per week beweegt. 

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen moeten volwassenen minstens 5 dagen per week een half uur bewegen, zoals stevig wandelen, flink in huis schoonmaken of sporten. Onder beweging wordt een activiteit verstaan waarbij hartslag en ademhaling iets omhoog gaan. Dat doe je bijvoorbeeld al door stevig door te wandelen, iets harder op de pedalen van de fiets te trappen of eens flink achter de hond aan te rennen. Je voelt je fitter als je voldoende beweegt. Bovendien vermindert het de kans op bijvoorbeeld overgewicht en hart- en vaatziekten. Bron: https://www.voedingscentrum.nl

5.4.3 Inzicht in je slaapgedrag 

Wat houdt dit doel in en welke gegevens verwerken wij?

Als je ervoor kiest inzicht te krijgen in je slaapgedrag, verwerken wij het gemiddeld aantal uren dat je per nacht slaapt.  

Een aantal Amerikaanse slaapexperts en wetenschappelijke artsenverenigingen heeft op initiatief van de National Sleep Foundation en op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur aanbevelingen opgesteld over de ideale slaapduur. 

Zowel te weinig als teveel slaap kan fysieke en geestelijke problemen veroorzaken. Voor volwassenen tussen de 18 en 64 jaar wordt aanbevolen om tussen de 7 en 9 uur te slapen. Bij mensen van 65 jaar en ouder is dit tussen de 7 en 8 uur. Bron: https://sleepfoundation.org/

5.5.Om je informatie te sturen en je vragen of klachten te kunnen beantwoorden

Wat houdt dit in?

Wij willen je graag een goede service bieden. Wij benaderen je met informatie over onze diensten via berichten in je berichtentab in de app. Als je toestemming hebt gegeven om pushberichten/meldingen op je telefoon te ontvangen, zul je deze informatie ook op die manier krijgen. Deze toestemming kun je op elke moment intrekken via de instellingen van jouw telefoon.

Je kunt ook ons via verschillende kanalen (zoals via de Kroodle website of per e-mail) benaderen met vragen of klachten. Zie daarvoor onze website www.Kroodle.nl. Als je contact met ons opneemt zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media, lees meer in paragraaf 8 'Communicatie via Social Media'.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor het ‘versturen van berichten in de app’ verwerken wij je Avatarnaam, device ID (dat is je unieke nummer van je telefoon).

Als je ons benadert via andere kanalen dan verwerken wij jouw contactgegevens, je correspondentie met Kroodle over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

5.6. Algemene trendanalyse

Kroodle doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij je gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren. 

Wat houdt dit doel in? 

Kroodle voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op jou zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wij verwerken voor dit doel alleen gegevens zoals geboortejaar, geboortemaand, geslacht, app versie. 

5.7 Communicatie via Social Media

Kroodle is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact opneemt met Kroodle, verwerken we je gegevens voor de volgende doelen:

5.7.1 Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden

Je kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over jouw persoonlijke situatie. Als je Kroodle benadert via onze social media-pagina’s kan Kroodle de gegevens verzamelen die je aan ons verstrekt. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in je vraag aan ons met ons deelt. 

5.7.2 Acties via social media

Als je deelneemt aan acties op de social media-pagina’s van Kroodle verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Jouw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

5.7.3 Online conversaties over Kroodle

Het gebeurt wel eens dat er over Kroodle wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in jouw mening over Kroodle. Op deze manier kunnen wij jou in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat jij een vraag hebt, dan gaan wij graag met jou in gesprek. Als je aangeeft dat je niet via social media door ons benaderd wilt worden, zullen wij dit respecteren.

6 Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Kroodle schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, treft Kroodle de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen je gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Je gegevens kunnen ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Kroodle zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens adequaat worden beschermd. 

Uitsluitend indien Kroodle hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens..

Wij verwerken je gegevens zorgvuldig en houden ons hierbij aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

7 Beveiliging en fraudebestrijding

Kroodle heeft adequate maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Kroodle je gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij je gegevens voor de volgende doelen: 

7.1 Beveiliging

Kroodle gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens. Kroodle heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. 

Wij adviseren je ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en jouw inloggegevens en je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Kroodle verwijderen wij vanwege jouw privacy en veiligheid.

Als je gebruik wilt maken van de app en de gegevens wilt inzien die via je apparaat zijn verzameld of die jezelf hebt ingevoerd, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van jouw toestel, bijvoorbeeld door het blokkeren van de toegang met pincode of andere versleuteling van je toestel.

7.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in? 

We verwerken je gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van je gegevens ook aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wij verwerken gegevens zoals je contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

8. Verwijdering gegevens

Je kunt je gegevens in één keer verwijderen door naar Instellingen te gaan (wieltje) en vervolgens op de knop ‘verwijder mijn gegevens’ te klikken. Daarnaast kun je onder Instellingen ook de gegevens per doel verwijderen. In beide gevallen verwijderen wij je gegevens dan meteen definitief.

Als je de FitKroodle app 6 maanden niet actief hebt gebruikt, zullen we automatisch al je gegevens verwijderen. Wil je de FitKroodle app daarna opnieuw gebruiken, dan zul je de app opnieuw moeten downloaden en de gegevens weer moeten invullen.

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Je kunt op elk moment in de App je persoonsgegevens inzien en deze corrigeren of verwijderen. Wil je weten of alle gegevens die Kroodle van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Binnen vier weken leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. 

Je kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs op onderstaand adres: 

Kroodle B.V.  

t.a.v. afdeling Consument Relaties

Jan Kistenstraat 31

2584 RP Den Haag